Kita mulakan dengan ihram. Benar, ia adalah pakaian serba putih tanpa jahitan. Dalam buku The Power of Colour, warna putih itu melambangkan sebuah falsafah kesucian, kebersihan, clean, clear, bright. Maknanya dalam kaitan bahasa atau istilah agama, kesucian itu dikaitkan dengan keikhlasan adalah perbuatan ‘beri banyak dan anda dapat lebih banyak’.