Gelagat bekas Perdana Menteri itu seolah-olah suatu seni politik ‘sapu sahaja, janji boleh’- yang setara dengan inti pemikiran politik Machiavelli yang berteraskan kekuasaan.